Nopeat pikalainat netistä helposti ja nopeasti

Nopeat pikalainat netistä helposti ja nopeasti. Pientä lainaa antavat tätä nykyä monet pikalainafirmat. Lakimuunnoksen takia kalenterivuonna 2013 vippipalvelut velvoitettiin ottamaan pienlainoistaan aika lailla pienempää korkotasoa kuin ennen. Kyseisen uudistuksen takia lukuisat pienet pikalainayritykset lakkauttivat lainapalvelunsa ja muut yritykset joutuivat uudistamaan pienlainavaatimuksensa ja korkotasonsa. Lain muutoksen vuoksi myötä aiemmin useissa tapauksissa kalliisti hinnoitetut vipit ovat nykyisin aika tavalla kohtuuhintaisempia lainanottajalle. Lakiuudistuksen takia vippien rahamäärät kasvoivat silti määrältään isommiksi, jolloin esimerkiksi parin sadan euron luottoa ei aina monetkaan vippiyhtiöt myönnä enää.

Pikaluotto haetaan useimmiten tilanteessa, kun fyrkkaa ei ole miltei yhtään, eikä käteistä voi hankkia muualta. Laina lisäksi halutaan saatavaksi nopeasti tilille. Pikalainoja nostavat monesti 18-30 vuotiaat ja vähävaraiset kuluttajat. Lainan lainaaminen vaatii riittävän vähimmäisiän, vakituisen asumisen Suomessa ja kelpoisuuden pikalainaan. Ennen vipin hakemista olisi hyvä tehdä varmaksi, että pikalainan on kykenevä maksamaan lainafirmalle laina-aikana, jos tällä tavoin lainoittaja edellyttää.

Korkeakorkoiset vipit ovat synnyttäneet niiden syntymisestä lähtien kiukkuista kritiikkiä. Suhtautuminen korkeaprosenttisiin pikavippeihin on ollut melkein aina medioissa kutakuinkin yksinomaan moitiskeleva. Pikalainojen helppo ja pikainen vippaaminen ovat aiheuttaneet usealle vippaajalle pulmia, sillä pikavippejä ei joissain tapauksissa ole pystytty hoitamaan myöhemmin vaaditussa ajassa. Tällaisista vipeistä on saattanut viritä pikalainakierre, jossa vanhoja pikavippejä suoritetaan lainanantajalle toisilla vipeillä.

Vippi lainataan silloin kun hilloa täytyy saada helposti

Pienlainoille on olemassa kuitenkin useita vaihtoehtoja. Sellaisia ovat mm. vertaisluotot, jolloin lainaa ei tarjoa lainafirma, vaan verkon kautta löydettävä henkilö.

Pienlainavaihtoehtoja ja erityyppisiä lainoja on viisasta verrata joka tapauksessa korkotasoltaan. Ennen luoton lainaamista on viisasta tutkia samoin luoton ehdot, vaikkakin lainaratkaisu ensin vaikuttaisi halvalta ja tyydyttävältä.

Pikalaina on edullisesti hinnoiteltua kulutusluottoa aika tavalla kalliimpi luottotuote. Jos kuluttaja ei tiedä kykeneekö pikalainan suorittamaan lyhyessä ajassa luotonantajalle, henkilön on viisasta selvittää onko pikalainayrityksen luottoehdot pikavipin suorittamisen suhteen joustavia. Silloin kun lainan maksuaika pitenee, eikä pikavippiä kykene lyhentämään lainafirmalle, pikavipin korko saattaa kiivetä suureksi. Siinä tapauksessa melko pienikin laina voi myöhemmin nousta rahamäärältään törkeän huomattavaksi.

Jos kohta pikavipit ovat nykyäänkin aika lailla yleisiä, kyselyn mukaan vain kaksi % vastanneista tohtisi harkita hakevansa rahan puutteeseensa avun pikalainalla. Neljä viidesosaa suomalaisista ei lainaisi pikaluottoa milloinkaan.

Jos lainarahaa tarvitsee, kannattaa kysyä sitä aluksi pankista josta lainasumman voi saada melkein aina maltillisemmalla korkotasolla ja muilla kustannuksilla kuin muusta paikasta. Silloin kun lainarahaa ei pankista myönnetä, on fiksua verrata eri lainoittajien luottojen kuluja ja hakea kuluiltaan paras ratkaisu.

Pieniä lainoja lainoittavat tätä nykyä useat pikaluottofirmat. Lain uudistuksen takia vuonna 2013 pikaluottofirmat vaadittiin perimään lainoistaan aika tavalla pienempää korkotasoa kuin aiemmin. Laissa kirjatun muutoksen takia lukuisat epämääräiset pikalainaviritelmät lakkauttivat lainapalvelunsa ja loput lainaajat olivat pakotettuja korjaamaan lainapykälänsä ja korko%:nsa. Lakiuudistuksen vuoksi myöskin aikaisemmin usein kalliisti arvotetut pikavipit ovat nykyisin aika lailla kohtuuhintaisempia kuluttajille. Lakiuudistuksen takia luottojen lainasummat tulivat toisaalta isommiksi, joten esim. parin sadan euron pikavippiä ei aina monetkaan pikavippiyritykset tarjoa tulevaisuudessa.

Pikavippi otetaan monesti silloin, kun mammonaa ei ole melkein ollenkaan, eikä luottoa voi saada muistakaan lähteistä. Lainattu rahamäärä niin ikään toivotaan ottaa nopeasti omalle tilille. Pienlainoja nostavat tavallisesti nuoret ja köyhät ihmiset. Lainan lainaaminen vaatii riittävän vähimmäisiän, jatkuvan oleskelemisen kotimaassa ja kelpoisuuden pienlainaan. Ennen pikalainan lainaamista on aiheellista tarkistaa, että luoton on kykenevä tilittämään lainafirmalle pian, jos näin lainafirma vaatii.

Pikaluotot ovat aiheuttaneet vippien yleistymisestä lähtien tulista sanan vaihtoa. Asenne korkeaprosenttisiin pikalainoihin on ollut yleisesti keskustelupalstoilla lähestulkoon ainoastaan kriittinen. Vippien helppo ja joutuisa saaminen ovat saaneet aikaan monelle luoton ottajalle ongelmia, sillä luottoja ei joissain tapauksissa ole kyetty suorittamaan pois määräajassa. Tällaisista pikavipeistä on voinut syntyä pikaluottokierre, jolloin entisiä pikalainoja maksetaan lainafirmalle toisilla pikaluotoilla.

Pikavipit nostetaan silloin kun mammonaa pitää saada nopeasti

Pikavipeille on olemassa kumminkin paljon muunlaisia versioita. Tällaisia ovat vaikkapa vertaislainat, jossa tapauksessa luottoa ei lainaa lainafirma, vaan verkon avulla tavoitettu henkilö.

Lainatuotteita ja erityyppisiä luottoja on viisasta tutkia ainakin kustannuksiltaan. Ennen lainan hankkimista on viisasta tutkia myöskin lainan ehdot, siitä huolimatta että lainavaihtoehto ensi tuntumalta näyttäisikin asialliselta ja soveltuvalta.

Pikalaina on edullisesti hinnoiteltua kulutusluottoa ylivoimaisesti hinnakkaampi luottotuote. Jos asiakas ei ole varma kykeneekö lainan maksamaan lyhyessä ajassa takaisin, asiakkaan on järkevää selvittää onko vippifirman yleiset ehdot pikalainan suorittamisen suhteen asiallisia. Jos maksuaika ylittyy, eikä lainasummaa kykene hoitamaan lainafirmalle, pikalainan korkosumma saattaa kiivetä suureksi. Tällöin parin sadan lainasumma saattaa lopulta muodostua kuluiltaan melkoisen suureksi.

Jos kohta pienet lainat ovat tänä päivänä melko suosittuja, gallup-kyselyn mukaisesti vain 2 % vastanneista voisi pohdiskella hakevansa rahan puutteeseensa avun pikavipillä. Yli 75% ihmisistä ei ottaisi nopeaa lainaa milloinkaan.

Jos lainarahaa tarvitsee, on hyvä kysyä lainaa aluksi pankista josta luoton voi saada melkein joka tapauksessa kohtuulisemmalla korolla ja muilla kustannuksilla kuin muualta. Jos lainarahaa ei pankista myönnetä, on viisasta verrata eri lainoittajien lainojen korkoja yms ja ottaa koroltaan kohtuuhintainen vaihtoehto.